Do 22 sierpnia br. trwa nabór do trzeciej rundy programu International Librarians Network. Projekt polega na bezpłatnym budowaniu sieci międzynarodowych kontaktów zawodowych drogą elektroniczną. ILN skierowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, studentów bibliotekarstwa oraz pracowników ośrodków informacji naukowej.

Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy to bibliotekarska inicjatywa, która powstała w 2012 r. w Sydney i swym zasięgiem objęła cały świat. Do tej pory w projekcie udział wzięło ponad 1000 uczestników z 78 krajów w tym także z Polski. W pierwszej rundzie programu, która trwała od września 2013 r. do lutego 2014 r. spośród 392 bibliotekarzy aż 50 pochodziło z Polski. W kolejnej Polaków było już 57.

Nadrzędnym celem udziału w programie International Librarians Network jest zbudowanie trwałego partnerstwa bibliotekarzy z różnych zakątków świata, także po zakończeniu danej edycji projektu. Program ten polega na wzajemnej współpracy, inspirowaniu siebie oraz partnera do podejmowania zawodowych inicjatyw oraz chęci ciągłego rozwoju. Zakłada on także wykorzystanie modelu peer mentoringu, który polega na równoprawnych kierunkach komunikacji. Wszyscy uczestnicy projektu są zarówno mentorami jak i uczniami.

Aby wziąć udział w kolejnej rundzie projektu, trzeba spełnić trzy podstawowe kryteria. Są nimi:

  • znajomość języka angielskiego,
  • dostęp do Internetu,
  • chęć nawiązywania kontaktów zawodowych i dzielenia się doświadczeniem z innymi.

Trzecia runda programu potrwa cztery miesiące — od września do grudnia 2014 r. Aby wziąć w niej udział trzeba do 22 sierpnia br. wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Informacje zawarte w dokumencie pomogą w dopasowaniu partnera projektu. W wyniku dopasowania uczestnik otrzyma drogą mailową dane kontaktowe oraz podstawowe informacje zawodowe dotyczące drugiej strony.

Komunikacja z partnerem powinna odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych czy komunikatorów internetowych. Wybór formy i częstotliwość kontaktów są jednak dowolne. Oprócz wymienionych wyżej indywidualnych form wzajemnej zależności, uczestnicy mają również okazję do wymieniania poglądów i poznawania innych bibliotekarzy na blogu ILN oraz w serwisach społecznościowych Facebook czy Twitter.

Więcej informacji dotyczących programu ILN znajduje się na stronie internetowej International Librarians Network.