Do 22 września br. trwa zgłaszanie prac w konkursie Akademia Kultury — BIBA 2014, który organizuje Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Akademia Kultury — Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności to projekt mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników domów kultury, bibliotekarzy oraz studentów bibliotekoznawstwa. Głównym jego zadaniem jest tworzenie koncepcji i organizacji imprez, skuteczne i całościowe wykorzystanie nowych mediów oraz zrozumienie ich roli jako nowego modelu komunikacji. Organizatorzy projektu kładą również duży nacisk na znajomość współczesnego życia literackiego i trendów artystycznych.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników szkoleń, które odbędą się podczas trzech festiwali:

  • Bruno Schulz. Festiwal (Wrocław 14–19 października 2014 r.),
  • Festiwal Conrada (Kraków 20–26 października 2014 r.),
  • Puls Literatury (Łódź 28 listopada — 7 grudnia 2014 r.).

Celem szkoleń jest podnoszenie kompetencji i edukacja kulturalna bibliotekarzy, a także wymiana doświadczeń oraz próba uświadomienia uczestnikom konieczności modyfikacji charakteru ich pracy będącej konsekwencją zmiany oczekiwań w stosunku do dotychczasowej roli społecznej bibliotekarza. Szkolenia mają także zwrócić uwagę na znaczenie działalności proczyletniczej w pracy bibliotekarza.

Szkolenia będą przebiegały dwufazowo. Przez pierwsze dwa dni będą się odbywały warsztaty poświęcone organizacji wydarzeń literackich w placówkach bibliotecznych. Pozostałe dwa dni uczestnicy spędzą na podnoszeniu kompetencji w zakresie życia literackiego oraz głównych trendów literackich i artystycznych. Udział w szkoleniu potwierdzi certyfikat.

Do udziału w szkoleniach zakwalifikuje się 20 uczestników, którzy nadeślą na adres warszawa@instytutksiazki.pl opis imprezy literackiej, którą chcieliby zorganizować w swoim miejscu pracy.

Prace konkursowe należy nadsyłać w jednym pliku, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nazwą i adresem miejsca pracy uczestnika. Należy również przesłać je z dopiskiem: BIBA i miastem, które uczestnik wybiera na miejsce szkolenia. Listę zakwalifikowanych uczestników jury zamieści na stronach Instytutu Książki i Wydawnictwa EMG do 29 września 2014 r.

Na realizację najlepszego, wybranego spośród prac nadesłanych przez uczestników szkoleń projektu, przewidziano także gratyfikację finansową w wysokości 5000 zł.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Instytutu Książki.