W dniach 16-17 maja br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbędzie się Konferencja Wyszehradzka „Nowe przestrzenie czytania”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja ekspercka ma na celu dyskusję dotyczącą polityk wspierających rozwój czytelnictwa. Zadaniem inicjatywy jest również organizacja forum ekspertów z różnych dziedzin, podczas którego mogą oni podzielić się dobrymi praktykami i sprawdzonymi projektami w dziedzinie rozwoju czytelnictwa.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Prelegenci będą reprezentować środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej. W inicjatywie wezmą udział również specjaliści z Chorwacji, Danii, Niemiec i USA.

W trakcie konferencji zostaną poruszone następujące kwestie tematyczne: Zakres mecenatu państwa w dziedzinie wsparcia książki i czytelnictwa; Rola bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa a projekty biblioteki przyszłości, budowanie kompetencji bibliotekarzy; Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa; Dobre praktyki w dziedzinie aktywizowania osób nieczytających oraz dzieci i młodzieży; Nowe technologie w promowaniu czytelnictwa; Rynek książki a polityka kulturalna państwa — obszary współpracy i wyzwania; Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa; Metodologia badań czytelnictwa wobec wyzwań wynikających ze zmian modelu funkcjonowania książki.

Wśród ekspertów, którzy wystąpią podczas konferencji, znaleźli się m.in. antropolog Julka Almquist z USA, która stworzyła nowatorskie projekty biblioteczne w Chicago; László Tüske z Węgier, dyrektor ds. naukowych Biblioteki Narodowej w Budapeszcie oraz wiceminister kultury dr. hab. Magdalena Gawin i dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

Konferencja będzie transmitowana w mediach społecznościowych.