Do 31 lipca br. można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu PIK-owego Lauru, którego organizatorem jest Polska Izba Książki. Nagroda od lat przyznawana jest dziennikarzom, którzy w sposób rzetelny i nietuzinkowy popularyzują czytelnictwo oraz wiedzę o książkach. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 23 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Celem konkursu PIK-owego Lauru jest podnoszenie rangi czytelnictwa w środkach masowego przekazu oraz uświadomienie odbiorcom potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich oraz chęci sięgania po książki.

W konkursie rozpatrywane będą publikacje prasowe, programy radiowe i telewizyjne, portale internetowe oraz akcje społeczne, które w znacznym stopniu wpływają na wzrost zainteresowania książkami.
Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych” oraz „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych i elektronicznych”. W ramach konkursu przewidziana jest także Nagroda Specjalna za szczególną działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres biuro@pik.org.pl lub pocztą na adres:

Polska Izba Książki
ul. Oleandrów 8,
00-629 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody, nazwę programu, jego producenta lub realizatora. Należy także zawrzeć w formularzu uzasadnienie zgła-szanej kandydatury oraz dane osoby zgłaszającej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Polskiej Izby Książki.