Do 31 marca br. trawa nabór wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Aktywność obywatelska”. Konkurs realizowany jest w ramach jednego z postulatów „Paktu dla kultury”. Wysokość stypendium to 3000 zł brutto miesięcznie.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego przeznaczone dla osób fizycznych na realizację określonego przedsięwzięcia. O stypendia mogą ubiegać się osoby tworzące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz także te, które silnie wspierają twórcze pogłębianie dialogu.

Projekty stypendialne, powinny być realizowane przez artystów, animatorów i edukatorów wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Projekty te powinny wykorzystywać m.in. narzędzia takie jak: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa oraz animacja i edukacja.

Wnioskodawca ma możliwość ubiegania się w konkursie o stypendia półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. oraz o stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia. Przyznawane są na one wtedy na czas nie krótszy niż trzy miesiące. Zrealizowane one muszą być jednak między 1 lipca a 31 grudnia br.

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć aplikację poprzez system EBOI. Następnie należy pocztą przesłać potwierdzenie złożenia wniosku oraz załączyć płytę CD/DVD bądź pendrive zawierające portfolio wnioskodawcy.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 30 czerwca 2015 r. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa nie później niż dwa tygodnie od daty decyzji.

Potwierdzenie złożenia aplikacji oraz nośnik elektroniczny z portfolio należy przesłać pocztą na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa