Do 30 marca br. można zgłaszać oferty w konkursie projektów „Rok Sienkiewicza 2016”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę śmierci pisarza i 170. rocznicę jego urodzin. Środki finansowe przewidziane na realizację projektu wynoszą 800 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty. Konkurs ma również za zadanie promocję dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza oraz wiedzy o nim samym.

Udział w konkursie mogą brać zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Rodzaje projektów, które można zgłaszać w inicjatywie „Rok Sienkiewicza 2016” to m.in. cykl wykładów, cykl paneli dyskusyjnych, cykl spotkań literaturoznawczych, warsztaty dla nauczycieli kształtujące umiejętność przybliżania twórczości patrona, cykl seminariów dla tłumaczy, konferencja naukowa, przegląd twórczości teatralnej inspirowanej spuścizną patrona, utwór sceniczny inspirowany twórczością lub będący adaptacją utworu patrona czy projekt multimedialny i informatyczny, przewidujący prezentację w przestrzeni publicznej.

Oferty w konkursie należy składać na adres:

Instytut Książki
pl. Defilad 1 (PKiN, IX piętro, pok. 911)
00-901 Warszawa
z dopiskiem:
Rok Sienkiewicza 2016. Konkurs projektów

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Instytutu Książki (plik DOCX).