Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Organizatorem IX edycji projektu jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest stworzenie grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwości spotkania się i wzajemnego poznania swych kultur.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł.

Realizacja zadania odbywa się w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Program zadania może liczyć nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 dni.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić i przesłać do instytucji zarządzającej programem wniosek z kopiami: statutu, wypisu z KRS lub z rejestru instytucji kultury oraz z pełnomocnictwem dla osób upoważnionych do reprezentacji. Taki wniosek należy wysłać na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Regulamin programu znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury (plik PDF).