Do 31 października br. trwa nabór wniosków w konkursie stypendialnym w ramach programu Młoda Polska 2016. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności przeprowadza Narodowe Centrum Kultury. Można w nim otrzymać nawet 50 000 zł stypendium!

W konkursie stypendialnym mogą wziąć udział osoby zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, które mają w dorobku wybitne osiągnięcia. Ponadto osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą posiadać polskie obywatelstwo oraz mieć ukończone 35 lat.

Stypendia przyznawane są na realizację określonego projektu stypendialnego w dziedzinach takich jak film, fotografia, literatura, reportaż dziennikarski, muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. z 2012 r. poz. 612).

Osobom biorącym udział w konkursie stypendia mogą zostać przyznane do dnia 31 grudnia 2016 r. na okres realizacji danego projektu.

Aby wziąć udział w walce o stypendia, należy wypełnić m.in. formularz w elektronicznym systemie EBOI, załączyć minimum 2 rekomendacje oraz nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) zawierający portfolio wnioskodawcy, które należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć do NCK osobiście na adres:

Narodowe Centrum Kultury — Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Decyzja o przyznaniu stypendium zapadnie najwcześniej 31 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer (22) 2 100 123, bądź drogą mailową, pisząc na adres arakowska@nck.pl.