Przez trzy wrześniowe dni w Radomsku spotkają się naukowcy i praktycy, animatorzy i zarządzający instytucjami i organizacjami kultury, twórcy. Rejestracja na bezpłatny Kongres już trwa!

Jak informuje organizator, Miejski Dom Kultury w Radomsku, w dniach 12–14 września wybitni znawcy zagadnień kultury będą wzajemnie się poznawać, rozmawiać o problemach, wymieniać dobre praktyki, dzielić się doświadczeniem, poszukiwać szans rozwoju dla kultury w gminach, małych i średnich miastach regionu łódzkiego.

Kongresowi towarzyszyć będą koncerty, wystawy i spektakle teatralne. Program kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej www.kongreskultury.mdkradomsko.pl, gdzie można także zgłosić swój udział w kongresie.

Organizatorem kongresu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury — Kultura — Interwencje.

Współorganizatorami są: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Miasto Radomsko, Łódzki Dom Kultury w Łodzi.