Jeśli tylko posiadają Państwo obywatelstwo UE i mają innowacyjny pomysł, jak zastosować technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze, mogą zgłosić się do konkursu „@Diversity — Innovative Ideas for cultural and creative sectors in Europe”. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, a zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia br.

Celem konkursu jest odkrywanie nowych modeli biznesowych wspierających różnorodność kulturową w Europie. Wybranych zostanie 15 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych projektów kulturalnych, które korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do finansowania, tworzenia, udostępniania, rozpowszechniania czy też wyodrębniania wartości z zakresu kultury.

Wyłonione podczas konkursu pomysły posłużą jako modele biznesowe do kształtowania przyszłości europejskich sektorów kreatywnych. Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub jako organizacja (np. instytucja kultury) .

Poszukiwany: ekspert oceniający unijne wnioski

Natomiast jeśli chcieliby Państwo spróbować swoich sił jako ekspert oceniający wnioski w obszarze: kultura, środki audiowizualne, młodzież, edukacja, obywatelstwo, należy zgłosić się już do 30 czerwca. O szczegółach takiej współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i Komisją Europejską informowaliśmy już w styczniu tego roku w artykule Ocena unijnych wniosków, monitorowanie projektów, czyli praca dla eksperta.