Od 1 lutego do 7 marca 2011 r. instytucje kultury mogą zgłaszać pomysły do konkursu. Finalista uzyska 150 000 zł dofinansowania do projektu aktywizującego lokalną społeczność.

Domy kultury, biblioteki mają okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie, który po raz III organizuje Alior Bank. Partnerem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Swoje pomysły można zgłaszać w kategorii: kultura, edukacja, integracja oraz sport i rekreacja. Należy najpierw wypełnić wniosek dostępny na stronie www.domykultury.newsweek.pl oraz uzyskać rekomendację dyrektora oddziału Alior Banku.

Spośród nadesłanych pomysłów wytypowanych zostanie 4 najlepsze (najpierw kapituła wybierze 16-20 najciekawszych, z których internetowe głosowanie wyłoni finalistów). Zwycięscy otrzymają po 150 000 zł na realizację swoich przedsięwzięć.