Do 31 stycznia 2014 r. samorządowe instytucje kultury mogą nadsyłać zgłoszenia do I etapu konkursu ogłoszonego z okazji jubileuszu 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce. 30 zwycięzców otrzyma nagrody od 30 000 do 100 000 zł każdy. Łącznie w I etapie konkursu jest do rozdania 1,5 mln zł.

W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Celem Konkursu jest uczczenie jubileuszu 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce, wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieranie poszukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.

Konkurs ma za zadanie:

  1. popularyzację klasyki literatury polskiej, w szczególności tekstów zapomnianych, wśród dzisiejszych odbiorców sztuki scenicznej,
  2. zwiększenie zainteresowania współczesnych twórców teatralnych polską klasyką, jej znaczeniem dla rozumienia dnia dzisiejszego, jej potencjałem intelektualnym i kulturotwórczym,
  3. wzbogacenie oferty repertuarowej teatrów, poprzez stworzenie warunków do realizacji odkryć repertuarowych — tekstów nigdy nie wystawianych, lub bardzo rzadko granych na polskich scenach,

Poza samorządowymi instytucjami kultury uczestnikiem konkursu mogą być także organizacje pozarządowe, posiadające siedzibę na terenie RP, które spełnią warunki udziału określone w regulaminie. Uczestnik konkursu może zgłaszać spektakle, przewidziane do realizacji w ramach koprodukcji z innymi podmiotami.

W konkursie mogą brać udział projekty realizacji scenicznej polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza.

W Konkursie mogą się znaleźć realizacje dzieł autorów z kręgu kultury polskiej, w tym powstałych w języku innym niż polski.

Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone 27 marca 2014 r.

Wszystkie informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej resortu kultury.