Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca i pod jego adres najpóźniej do 2 listopada 2013 r. trzeba przesłać prace plastyczne o charakterze logotypu dotyczące Roku Kolberga, zawierające motyw graficzny oraz napis „Kolberg 2014”.

Jak wynika z regulaminu Konkursu opublikowanego na stronie internetowej Instytutu, jego celem jest wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania graficznego o charakterze logotypu mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia, działalności i dokonań Oskara Kolberga.
Jak informuje IMIT, Konkurs jest jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia mająca obywatelstwo polskie. Spośród uczestników Komisja Konkursowa do końca listopada wyłoni trzech laureatów, którym zostaną przyznane trzy nagrody finansowe:

  • 10 000 zł za miejsce I,
  • 5000 zł za miejsce II oraz
  • 2000 zł za miejsce III.

Logotyp stworzony przez Laureata I miejsca zostanie skierowany do realizacji, co oznacza, że będzie on wykorzystywany jako oznaczenie Roku Kolberga.