• Liczba stron: 192
 • ISBN-13: 978-83-935974-8-2
 • Cena katalogowa: 129,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 109,00 zł
 • Stan prawny: kwiecień 2017

Główne źródło kontroli zarządczej stanowią obowiązujące w każdej instytucji kultury procedury wewnętrzne. Powinny one być proste i jasno sformułowane, tak aby zobowiązani do ich wykonywania pracownicy rozumieli je właściwie. Co ważne, procedury kontroli zarządczej muszą obejmować całość jej działalności i być aktualizowane na bieżąco.

Aby ułatwić Państwu wprowadzenie systemu kontroli zarządczej albo ocenę, czy działa on w Państwa instytucji kultury prawidłowo, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na dołączonym do niej pendrivie, pt.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury. Komentarz z gotowymi do użycia wzorami dokumentów.

Z praktycznej, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach funkcjonowania instytucji publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zarządzać ryzykiem w instytucji kultury?
 • Jakie standardy kontroli zarządczej powinna spełnić instytucja kultury?
 • Dlaczego w systemie kontroli zarządczej tak ważny jest dyrektor instytucji?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak prawidłowo udokumentować czynności podejmowane w ramach kontroli zarządczej?
 • Jakie dokumenty pomogą ocenić funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury?

W specjalnie przygotowanej publikacji przybliżamy zagadnienia związane z systemem kontroli zarządczej w instytucjach kultury, a także prezentujemy wzory najczęściej występujących w związku z tym zagadnieniem dokumentów.

Spis treści

1. System kontroli zarządczej w instytucjach kultury
1.1. Podstawa prawna kontroli zarządczej w instytucji kultury
1.2. Wdrożenie kontroli zarządczej
1.3. Rola dyrektora instytucji w systemie kontroli zarządczej. Obowiązki kierownictwa i pozostałych pracowników
1.4. Szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej
1.5. Dokumentowanie czynności w ramach kontroli zarządczej

2. Standardy kontroli zarządczej w instytucji kultury
2.1. Środowisko wewnętrzne
2.2. Funkcjonujące mechanizmy kontroli i ich ocena
2.3. System informacji i komunikacji

3. Procedury kontroli zarządczej w instytucjach kultury

4. Zarządzanie ryzykiem w instytucji kultury

5. Weryfikacja (ocena) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
5.1. Samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury
5.2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

6. Akty prawne
6.1. Ustawa o finansach publicznych (wyciąg)
6.2. Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
6.3. Komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Alfabetyczny wykaz wzorów na pendrivie

 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej — kierownicy komórek organizacyjnych
 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej — pracownicy jednostki
 • Kodeks etyki obowiązujący w instytucji kultury
 • Notatka służbowa
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej — jeśli w części I zaznaczono A
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej — jeśli w części I zaznaczono B
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej
 • Pełnomocnictwo rodzajowe
 • Plan szkolenia
 • Polityka zarządzania ryzykiem w instytucji kultury
 • Protokół weryfikacji systemu ochrony zasobów w instytucji kultury
 • Regulamin (procedury) naboru pracowników
 • Rejestr upoważnień
 • Sprawozdanie przewodniczącego zespołu ds. kontroli zarządczej dla dyrektora instytucji kultury
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów wewnętrznych
 • Weryfikacja systemu zarządzania ryzykiem w dziale finansowym
 • Weryfikacja bieżącego stanu systemu tworzenia, ewidencjonowania i prezentacji operacji gospodarczych i finansowych
 • Weryfikacja instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Weryfikacja instrukcji kancelaryjnej
 • Weryfikacja instrukcji kasowej
 • Weryfikacja instrukcji kontroli dokumentów
 • Weryfikacja instrukcji w sprawie ewidencjonowania wydatków strukturalnych
 • Weryfikacja instrukcji wykorzystywania komputerów służbowych
 • Weryfikacja regulaminu oceny okresowej pracowników
 • Weryfikacja regulaminu organizacyjnego, w tym schematu organizacyjnego
 • Weryfikacja regulaminu pracy
 • Weryfikacja regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro
 • Weryfikacja regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro
 • Weryfikacja regulaminu wynagradzania
 • Weryfikacja schematu organizacyjnego komórki organizacyjnej
 • Weryfikacja statutu
 • Weryfikacja systemu zarządzania ryzykiem
 • Weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Weryfikacja zasad wykorzystywania pojazdów własnych do celów służbowych
 • Zarządzenie dyrektora instytucji kultury w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej
 • Zarządzenie w sprawie komunikacji wewnętrznej
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej