Instytucje kultury do 31 grudnia 2012 roku mają możliwość przechowywania rolek z kas fiskalnych przez 2 lata zamiast 5 lat.

Od 22 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania. Instytucja kultury ma więc obowiązek przechowywania rolek papierowych, dokumentujących sprzedaż dokonywaną za pomocą kasy rejestrującej, który wynosi tylko dwa lata. Jest to znacznie krótszy czas, w stosunku do innych dokumentów, których czas przechowywania wynosi pięć lat od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.