Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła rządowy program „Książki naszych marzeń”. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na realizację programu przeznaczonych zostanie 20 mln zł z budżetu państwa. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek w publicznych szkołach podstawowych i szkołach artystycznych. Program obejmie ponad 13 000 placówek w całej Polsce.

Nadrzędnym celem programu jest zainteresowanie młodzież czytaniem. Aby wyrobić w uczniach nawyk sięgania po książki, nauczyciele oraz bibliotekarze mają obowiązek zachęcania młodych ludzi do ich wypożyczania. Mają to robić poprzez rozbudzenie ciekawości i podtrzymanie zainteresowania daną lekturą. Chodzi również o to, aby w ramach programu uczniowie sami decydowali, jakie książki biblioteka ma nabyć, tak by zakupione w ramach rządowej inicjatywy pozycje autentycznie ich interesowały.

W ramach programu maksymalna kwota dotacji dla szkół małych liczących do 70 uczniów ma wynieść 1000 zł, dla szkół średnich z liczbą od 71 do 170 uczniów — 1300 zł, dla szkół dużych natomiast — 2170 zł. Program wymaga także, by samorządy, jako organy odpowiadające za szkoły, wniosły 20 % wkład własny. O środki z programu na zakup książek do bibliotek szkolnych dyrektorzy szkół mają wnioskować do organów prowadzących.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki te mają m.in. wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.