Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, jak co roku ogłoszono ogólnopolski konkurs na najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków pod nazwą „Zabytek Zadbany”.

Mogą do niego przystąpić zarówno właściciele, posiadacze, jak i zarządcy obiektu zabytkowego. Przypomnijmy, że przez nazwę „obiekt zabytkowy” rozumie się tu obiekt wpisany do rejestru zabytków. Czasu na przesłanie zgłoszenia do sekretariatu konkursu — Narodowego Instytutu Dziedzictwa — pozostało niewiele, bo termin upływa już 5 lutego 2013 r.

Co zwróci szczególną uwagę jury konkursowego?

  • jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych,
  • ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanego remontu,
  • utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz jej otoczenia, które często także jest wpisane do rejestru zabytków,
  • wykonanie rewitalizacji zabytku — szczególnie ważne będzie tu zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
  • właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów.

Z obszernymi wytycznymi konkursu można zapoznać się na kartach jego regulaminu (regulamin jest do pobrania ze strony internetowej www.nid.pl)

Do konkursu można przystąpić w wybranej lub w wielu z kategorii:
a) utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu;
b) rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
c) adaptacja obiektów zabytkowych;
d) architektura i konstrukcje drewniane (kategoria specjalna);
e) architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki (kategoria specjalna).

Dzięki cyklicznemu konkursowi „Zabytek zadbany” wiedza na temat właściwego postępowania z zabytkami podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów staje się co raz bardziej powszechna.

Do 31 marca znana będzie lista uhonorowanych konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do opieki nad nimi. Wręczenie nagród oraz uroczysta prezentacja nominowanych zabytków odbędzie się 18 kwietnia, podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.