Dwa ważne dla instytucji kultury tematy zdominują konferencję, która odbędzie się już wkrótce, 31 maja 2013 r. w Łowiczu. Rozwój regionów o silnej tożsamości kulturowej, z własną sztuką ludową oraz ochrona praw autorskich twórców ludowych.

Drugi z tematów wynikł z powszechniej dziś sytuacji, w której prawa autorskich twórców ludowych są przez wydawców komercyjnych łamane. Wskazane zostaną więc sposoby, jak można się przed tym bronić. Ponadto zaprezentowany zostanie strój łowicki jako symbol regionu i jednocześnie symbol polskiej kultury ludowej i narodowej.

Innym ciekawym punktem konferencji „Marka Folklor Łowicki” będzie możliwość zapoznania się z:

  • niematerialnym dziedzictwem kulturowym UNESCO oraz
  • dziedzictwem kulturowym regionów w działaniach muzeów na wolnym powietrzu.

Udział w tej niezwykle interesującej i barwnej konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na nią do sali barokowej Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7, 31 maja 2013 roku w godz. 13:00—16:00.