Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stowarzyszenie Historyków Fotografii w ramach projektu „Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku. Zebranie, opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego” Programu Rozwoju Humanistyki Polskiej przygotowuje konferencję pod hasłem „Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”.

Odbędzie się ona 13 grudnia 2013 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Biblioteka Narodowa, zgłoszenia można wysyłać jeszcze tylko do 17 marca.

Fotografia — symbol nowoczesnej obrazowości i percepcji — pojawi się w rozważaniach prelegentów w wielu aspektach: jako obiekt, problem, narzędzie badawcze.

Jeśli interesuje Państwa ten obszar kultury i chcieliby Państwo wziąć aktywny udział w tej interdyscyplinarnej konferencji, zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału i przesłania krótkiego (do 2000 znaków) opisu przygotowywanego referatu na adres: m.grabczewska@bn.org.pl. Termin nadsyłania tych opisów upływa 17 marca 2013 r.

Za: Biblioteka Narodowa (plik PDF)