Jak zapowiedział 25 października br. na Targach Książki w Krakowie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, aż miliard złotych będzie przeznaczony w ciągu najbliższych sześciu lat na czytelnictwo. Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości bibliotecznych, w szczególności literatury dla dzieci i młodzieży.

650 mln zł ma pochodzić ze środków resortu kultury i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i innych instytucji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku:

  • promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających,
  • wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych,
  • szkolenie księgarzy,
  • regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Jak zapowiada resort kultury na swojej stronie internetowej, istotnym elementem programu mają być działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką.

W związku z tym w planach jest:

  • modernizacja budynków bibliotek,
  • unowocześnianie ich serwisu,
  • zakup nowości,
  • szkolenia bibliotekarzy.

Kolejnym ważnym, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, elementem programu będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020” jest owocem powołanego przez szefa resortu kultury Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.