I nabór wniosków w Programach Ministra potrwa do 30 listopada 2013 r., II nabór — do 31 marca 2014 r. Pospieszyć się będzie trzeba tylko w przypadku Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”, w którym I nabór wniosków skończy się już 31 października 2013 r.

Zatem instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących Programach:

 • Wydarzenia artystyczne
  • Muzyka
  • Teatr i Taniec
  • Sztuki wizualne
  • Film
  • Promocja kultury polskiej za granicą
 • Kolekcje
  • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
  • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
  • Zamówienia kompozytorskie
  • Kolekcje muzealne
 • Promocja literatury i czytelnictwa
  • Literatura
  • Promocja czytelnictwa
  • Czasopisma
 • Edukacja
  • Edukacja kulturalna
  • Edukacja artystyczna
  • Edukacja medialna i informacyjna
 • Obserwatorium kultury
 • Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona zabytków
  • Wspieranie działań muzealnych
  • Kultura ludowa
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  • Ochrona zabytków archeologicznych
  • Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowe
 • Rozwój infrastruktury kultury
  • Infrastruktura kultury
  • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
  • Infrastruktura domów kultury

Jak zapewnia resort kultury wnioski przez system EBOI będzie można składać już w pierwszych dniach października.