Do 31 marca 2011 r. będzie odbywał się II nabór wniosków do priorytetu Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego; w przypadku pozostałych programów i priorytetów nabór we wspomnianym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) ogłasza następujące programy na rok 2011:

 1. wydarzenia artystyczne:
  • priorytet — Muzyka,
  • priorytet — Teatr i taniec,
  • priorytet — Sztuki wizualne,
  • priorytet — Literatura,
  • priorytet — Czasopisma,
  • priorytet — Film,
  • priorytet — Narodowe kolekcje sztuki współczesnej;
 2. edukacja kulturalna;
 3. dziedzictwo kulturowe:
  • priorytet — Ochrona zabytków,
  • priorytet — Wspieranie działań muzealnych,
  • priorytet — Kultura ludowa,
  • priorytet — Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • priorytet — Ochrona zabytków archeologicznych;
 4. infrastruktura kultury;
 5. promesa MKiDN;
 6. rozwój szkolnictwa artystycznego:
  • priorytet — Edukacja artystyczna,
  • priorytet — Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.
Źródło: www.mkidn.gov.pl