Tarcza antykryzysowa, akcja #zostańwdomu i przedłużenie ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych, to kolejne kroki jakie MKiDN podejmuje w walce z koronawirusem.

Kilka dni temu polski rząd przedstawił założenia tzw. Tarczy antykryzysowej, która ma być wsparciem dla m.in. twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu epidemii. Głównymi założeniami Tarczy jest wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na rozwój nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywróceniu działalności.

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań. Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło — będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują dwa nowe programy dotacyjne tj. Twórczość w Internecie — dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej oraz dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu. MKiDN obiecuje również elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra, a także zmiany w ustawie o kinematografii, dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych, zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne, zwiększenie zakresu pomocy socjalnej dla ludzi kultury oraz rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

W związku z obecną sytuacją, Ministerstwo rozpoczęło także akcję #zostańwdomu — sztuka przyjdzie do Ciebie. Przyłączyć się do niej mogą instytucje kultury, nie tylko prowadzone i współprowadzone przez MKiDN, ale także samorządowe. W ramach tej inicjatywy m.in. muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, a także posiadają specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów. Wszelkie informacje dotyczące akcji, można znaleźć na stronach lub profilach instytucji kultury w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane są informacje o najnowszych ofertach.

Wszystkie linki są dostępne również na stronie Kultura w sieci.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje także, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zajęcia w szkołach artystycznych pozostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. nauka zajęcia dydaktyczne maja się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadkach, kiedy takie metody są niemożliwe do wykorzystania, dyrektor szkoły powinien przedstawić inny sposób realizacji zadań edukacyjnych.

Podstawy prawne