W dobie Internetu, termin digitalizacja staje się coraz bardziej popularny. Tym bardziej, że medium to całkowicie zmieniło kulturę i podejście milionów ludzi do niej. Temu trendowi wychodzi naprzeciw Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uruchomiło stronę internetową dotyczącą digitalizacji i udostępniania zasobów kultury. Priorytetem uruchomionej 11 sierpnia br. witryny www.digit.mkidn.gov.pl jest informowanie o poczynaniach resortu w tym zakresie.

Czym jest więc owa Digitalizacja? Najprościej rzecz ujmując, jest to utrwalanie wszelkich dóbr kultury w formacie cyfrowym. Ma ono służyć przede wszystkim wygodnemu i bezpłatnemu udostępnianiu tych zasobów za pomocą Internetu.

Działania digitalizacyjne upowszechniły się na terenie naszego kraju w pierwszej dekadzie XXI w. Ich głównym zadaniem było podejmowanie licznych i nie koordynowanych odgórnie projektów związanych z tworzeniem i prezentacją zasobów cyfrowych w Internecie. Chodziło tu głównie o przedsięwzięcia inicjowane przez instytucje kultury m.in. biblioteki i muzea, a także archiwa czy organizacje pozarządowe.

Projekty związane z digitalizacją MKiDN wspierało już od 2007 r. Trzy lata temu dzięki staraniom resortu uruchomiono pierwszy innowacyjny program tzw. Program Wieloletni Kultura+. Jego nadrzędnym celem było wspieranie rozwoju infrastruktury digitalizacyjnej, zabezpieczenie zbiorów kultury poprzez digitalizację czy udostępnianie zbiorów odbiorcom.

Witryna www.digit.mkidn.gov.pl składa się z pięciu działów:

  • Digitalizacja
  • Zasoby
  • Finansowanie
  • Europeana
  • Kultura w sieci.

Można na niej znaleźć również informacje dotyczące tzw. Centrów Kompetencji, które realizują kluczowe kierunki działania w ramach digitalizacji. Ponadto nowo uruchomiona strona posiada cyfrową bibliotekę Europeana, na której znajdują się materiały dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego.