Do 22 marca 2013 r. przedłużono bowiem termin naboru wniosków na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Mecenasów Kultury.

Nagroda realizowana jest przez Narodowe Centrum Kultury w kategorii:

 • Dobroczyńca Kultury — za wsparcie projektu (w ubiegłym roku),
 • Mecenas Roku — za całokształt działalności w zakresie mecenatu.

Wnioski o nagrodę dla mecenasów kultury mogą być składane z inicjatywy własnej albo na wniosek:

 • instytucji kultury,
 • szkół wyższych,
 • organów administracji rządowej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • Polskiej Akademii Nauk,
 • kuratorów oświaty,
 • środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,

Zakończenie prac kapituły przyznającej Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Mecenasów Kultury, którą stanowią statuetka i dyplom, przewidziane jest do końca czerwca tego roku. Po tej decyzji przekazana zostanie informacja o uroczystym wręczeniu nagrody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w serwisie Narodowego Centrum Kultury.