Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości na 2014 r. Wnioski można składać do 30 stycznia br.

Osoby fizyczne zajmujące się twórczością mogą składać wnioski w konkursie na realizację autorskiego działania (przedsięwzięcia) w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne.
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.

W konkursie można zdobyć stypendium:

 1. roczne, obejmujące okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,
 2. półroczne, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.,
 3. kwartalne, obejmujące okres od:
  • 1 lipca do 30 września 2014 r,
  • 1 października do 31 grudnia 2014 r.,
  • 1 stycznia do 31 marca 2015 r.,
  • 1 kwietnia do 30 czerwca 2015r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, a przedsięwzięcie nie może być realizowane w ramach praktyki zawodowej lub wolontariatu.

O stypendium może wnioskować osoba, która złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy), sporządzony z wykorzystaniem Elektronicznej Aplikacji — stypendia FPT (dostępnej w systemie EBOI — Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta). Należy też dostarczyć (osobiście bądź pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji, do którego zostały dołączone wymagane załączniki:

 • papierowe kopie dwóch rekomendacji, których skany zostały załączone do Elektronicznej Aplikacji oraz dostarczone do MKiDN;
 • nośnik elektroniczny z portfolio wnioskodawcy.

Więcej informacji, regulamin konkursu (w formacie PDF) oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej resortu kultury.