Pytanie

Pracownik jest zatrudniony w instytucji od 30 kwietnia 2016 r. Dnia 16 marca 2017 r. dostarczył świadectwo pracy, które dokumentuje 10-letni staż pracy. Okazało się, że dokument ten miał przez cały czas w domu, tylko zapominał go dostarczyć.
Od kiedy liczyć dodatek stażowy?
Czy należy wyrównać pracownikowi dodatek za cały dotychczasowy okres zatrudnienia w instytucji?

Dodatek stażowy należy przyznać pracownikowi od marca 2017 r., a więc od miesiąca, w którym pracodawca dowiedział się o rzeczywistym stażu pracownika.

Wyjaśnienie

Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.

Ale jeśli w aktach osobowych pracownika brakuje odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do tego dodatku jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika (§ 2 ust. 1‒2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury).

Zatem to na pracowniku, a nie pracodawcy, ciąży obowiązek wykazania stażu pracy, jeśli chce on otrzymywać dodatek za wieloletnią pracę. Jeśli więc pracownik z jakiegokolwiek powodu nie zapoznał pracodawcy z dokumentacją dotyczącą jego stażu pracy, to instytucja kultury nie może ponosić z tego powodu ujemnych konsekwencji. Taką niedogodnością byłby z pewnością obowiązek wypłacenia dodatku stażowego za prawie rok wstecz.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)