Jak odpowiada Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pytanie zadane przez redakcję Poradnika Instytucji Kultury, projekt rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach jest obecnie po konsultacjach społecznych ze środowiskiem bibliotekarskim i związkami zawodowymi.

Wkrótce zostanie przygotowany projekt uwzględniający uwagi z konsultacji społecznych, a jego treść zostanie przekazana członkom Krajowej Rady Bibliotecznej. Następnie projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Prawdopodobny termin podpisania projektu rozporządzenia przez Ministra to przełom października i listopada. Z projektu rozporządzenia wynika, że wejdzie ono w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Redakcja Poradnika zapytała także o losy projektu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
Centrum Informacyjne MKiDN wypowiedziało się również i w tej sprawie. I tak, projekt rozporządzenia jest obecnie po konsultacjach społecznych. Projekt zawiera istotne propozycje zmian i nowych zapisów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. W trakcie procedowania projektu pojawiają się na każdym etapie pracy zagadnienia domagające się ustaleń — zarówno w ramach konsultacji społecznych, jak i uzgodnień wewnątrzresortowych. Należy założyć, że po kończącym się obecnie drugim etapie uzgodnień wewnętrzresortowych projekt zostanie skierowany go do uzgodnień międzyresortowych do końca sierpnia br. Kolejne etapy procedowania rozporządzenia powinny zaś objąć następnie łączny okres co najmniej 34 dni.

Centrum Informacyjne MKiDN zwraca uwagę, że wdrożenie projektu nie jest związane w sposób bezpośredni z nowelizacją Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i podkreśla, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczące organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury nie traci na ważności do wejścia w życie nowego rozporządzenia, niezależnie od terminu, w jakim będzie miało to miejsce.