Pytanie

Pracownica została zatrudniona w ośrodku kultury 1 września 2018 r. Dokumenty potwierdzające staż pracy dostarczyła ona dopiero 24 października 2018 r. Wynikało z nich, iż jej staż pracy na ten dzień wynosi 20 lat, 9 miesięcy i 16 dni.
Czy w związku z tym, iż 20 lat minęło, gdy pracownica nie była jeszcze zatrudniona, przysługuje jej prawo do nagrody jubileuszowej?

Nowy pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy pracownica przedstawiła dokumenty potwierdzające jej staż pracy w dniu zatrudnienia czy później — istotne jest, że prawo do nagrody nabyła przed dniem podjęcia pracy w instytucji.

Wyjaśnienie

Na podstawie § 4 ust. 4 i 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury — pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, a wypłaca się ją niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej na początku ubiegłego roku, kiedy jeszcze nie była zatrudniona w instytucji kultury, a nie w momencie udokumentowania stażu pracy u nowego pracodawcy. Dlatego obecny pracodawca nie ma obowiązku do jej wypłaty. Instytucja kultury weźmie pod uwagę przedstawiony dodatkowy staż pracy, który skróci czas oczekiwania na nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, jeśli pracownica nadal będzie w danej instytucji zatrudniona.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)