Do 31 marca br. trwa drugi nabór wniosków w programie „Partnerstwo dla książki”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet projektu to 5 100 000 zł.

Nadrzędnym celem programu jest poprawa dostępu do książek oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Inicjatywa ma za zadanie również uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, które pozwolą im na podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek. Kolejnymi bardzo ważnymi celami programu są rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne, wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy oraz pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy, a także wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.

Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań. Pierwszym z nich jest prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych. Kolejnym prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych, a następnym przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy. Czwartym i zarazem ostatnim zadaniem jest promocja księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

Dla zadania pierwszego i trzeciego minimalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł, maksymalna natomiast 50 000 zł. Dla drugiego i czwartego minimalna kwota to 5000 zł, natomiast maksymalna wynosi 50 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych realizowanych przez księgarnie oraz biblioteki publiczne.

Aby wziąć udział w projekcie, należy złożyć wniosek poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta tzw. EBOI.