Pytanie

Część pracowników w związku z sytuacją pandemiczną została decyzją dyrektora wysłana, z uwagi na to, że nie było możliwości świadczenia pracy zdalnej, na postojowe, a pozostali pracownicy musieli świadczyć pracę w formie stacjonarnej. Grupa, która jest obecnie na postojowym, nie ma aktualnie pilnej pracy stacjonarnej — można ją wykonać w czasie, gdy stan epidemiczny zostanie odwołany.
Czy pracodawca może wysłać na czas nieokreślony pracowników na postojowe?

Tak, jest taka możliwość. Stan epidemii na terenie kraju został wprowadzony § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na czas od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.

Wyjaśnienie

W związku ze stanem epidemii wielu pracodawców, w tym także dyrektorów instytucji kultury, musiało znacznie ograniczyć swoją działalność.

Jeżeli w okresie epidemii instytucja nie może prowadzić działalności z udziałem osób z zewnątrz (np. osób korzystających z warsztatów, klubów, zespołów itp.) oraz ze względu na rodzaj wykonywanych obowiązków albo brak możliwości technicznych nie może skierować niektórych pracowników na pracę zdalną, pozostaje jej tylko skorzystanie z rozwiązania wynikającego z art. 81 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), czyli z przestoju.

Przestój jest czasem niewykonywania przez pracownika pracy z przyczyny od niego zależnej albo niezależnej.

Zawsze jednak w okresie przestoju pracownik musi być w stanie gotowości do świadczenia pracy. Gdyby tej przesłanki nie było, okres niewykonywania pracy byłby urlopem albo innym czasem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby.

Niewykonywanie pracy z powodu ograniczenia działalności instytucji kultury w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii jest niezależnym od pracownika i przez niego niezawinionym okresem przestoju.

W związku z tym za czas przestoju należy mu się wynagrodzenie (art. 81 § 1-2 kp).

Skoro w okresie przestoju pracownik ma być gotowy do świadczenia pracy, to pracodawca może go w każdym czasie z tego przestoju odwołać, a pracownik ma wówczas obowiązek stawić się do pracy.

Obecnie nie można określić, kiedy stan epidemii na terenie kraju zostanie odwołany, ani nawet stwierdzić, kiedy większość instytucji kultury powróci do normalnego funkcjonowania. W związku z tym pracodawca również nie może precyzyjnie określić terminu, w którym pracownicy przebywający na przestoju wrócą do pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2018 r. poz. 2432)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 20 marca 2020 r. poz. 491; ost. zm. Dz.U. z 31 marca 2020 r. poz. 565)