Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, we wrześniu można skorzystać z dwóch szkoleń z zakresu pozyskiwania i zarządzania dokumentacją wizualną 3D. Zapisy trwają do 30 sierpnia 2013 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szkolenia przygotowane są z myślą o pracownikach muzeów, którzy zajmują się dokumentacją wizualną muzealiów oraz jej przetwarzaniem. W pierwszej kolejności NIMOZ zaprasza pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów, a następnie przedstawicieli innych instytucji publicznych.

Jak informuje NIMOZ na swojej stronie internetowej, szkolenia te będą miały formę całodniowych warsztatów. Szkolenie z zakresu skanowania obiektów trójwymiarowych odbędzie się w dwóch edycjach 16 i 17 września 2013 r. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane ze zbieraniem danych (wykonywaniem skanów kierunkowych), a także czyszczeniem skanów kierunkowych oraz ich łączeniem. Dodatkowo, po uzgodnieniu z NIMOZ, istnieje możliwość przywiezienia własnych obiektów do skanowania.

Natomiast na 18 września 2013 r. zaplanowane jest szkolenie z budowy modeli trójwymiarowych. W czasie tego spotkania omówionych zostanie kilka obszarów tematycznych, począwszy od praktycznej budowy modeli trójwymiarowych w kilku przykładowych programach, poprzez przetwarzanie danych z chmur punktów, do edycji siatki trójkątów prowadzącej do utworzenia pełnego modelu geometrycznego.

Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z zespołu badawczego pracującego nad odwzorowaniami 3D (Muzeum Pałac w Wilanowie, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej).

Na każde ze szkoleń może zgłosić się 14 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu uczestniczyć może maksimum 2 przedstawicieli jednej instytucji.