Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do 31 stycznia br. samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski w kolejnej edycji Programu „Patriotyzm Jutra”. Ten ogólnopolski program realizowany ze środków resortu kultury wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski. W tym roku do rozdania jest 2 mln zł, a przez ostatnie lata rozdysponowano ok. 8,5 mln zł.

Finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawnicza i kampanie społeczne mają:

  • przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii,
  • zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa,
  • kształtować rozumiejących swoją kulturę i świadomych swojej tradycji obywateli.

W ubiegłych latach wśród zrealizowanych projektów zainteresowaniem cieszyły się pomysły innowacyjne, o charakterze edukacyjnym, także artystycznym, wykorzystujące nowoczesne media i technikę jako środki przedstawiania i badania historii, także lokalnej.
Jak podkreśla resort kultury, do najbardziej popularnych typów nadsyłanych zgłoszeń należą nagrania świadków historii w ramach tzw. historii mówionej, często zaprezentowane w bardzo oryginalnej formie. Coraz częściej pojawiają się aplikacje na urządzenia mobilne. Wśród projektów znajdują się także trafiające szczególnie do młodzieży i studentów gry edukacyjne, gry miejskie i terenowe.

Minimalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać, to 5 tys. zł, a maksymalna — 50 tys. zł brutto.

Muzeum Historii Polski przyjmuje wnioski do 31 stycznia 2014 r.