Dziś wchodzi w życie dawno oczekiwane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105).

Przyczyną wydania rozporządzenia była nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej sprzed roku (ustawa z 31 sierpnia 2011 r.), która nałożyła na ministra obowiązek wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie (art. 31d ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej).

Rozporządzenie określa:

  • wykaz stanowisk pracy w instytucjach artystycznych i pozostałych instytucjach kultury;
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników, w tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • warunki przyznawania i wypłacania dodatku funkcyjnego;
  • warunki przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego;
  • warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
  • warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
  • warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania.

O skutkach nowego rozporządzenia przeczytają Państwo już niebawem w najnowszej książce na ten temat oraz w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury.