30 sierpnia br. w przeddzień 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych otwarto Europejskie Centrum Solidarności. W uroczystości wzięła udział m.in Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona, iż powstanie ECS jest ważne dla kultywowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Jest również bardzo ważne, dla całej Europy i świata.

Pani Minister w swoim wystąpieniu nawiązała również do słowa Solidarność, które jest symbolem współczesnej demokracji. Jej zdaniem to właśnie słowo Solidarność do dzisiaj funkcjonuje na całym świecie jako synonim drogi do demokracji i wolności Europy środkowo-wschodniej i dlatego święto idei, która znajduje swoje miejsce, znajduje swój dom, jest szczególne.

Symbolicznego otwarcia historycznej bramy, która prowadzi do siedziby Europejskiego Centrum Solidarności dokonał nie kto inny jak Lech Wałęsa, legenda i współzałożyciel NZZS Solidarność. W tej podniosłej dla Gdańska i całej Polski chwili u jego boku stali sygnatariusze Porozumień Sierpniowych i byli działacze Solidarności. Uroczystego otwarcia ESC dokonał prezydent PR Bronisław Komorowski. Wydarzenie przyciągnęło ponad 12 000 gości z całego świata.

Budowa multimedialnego muzeum rozpoczęła się jesienią 2010 r. i jej koszt wyniósł 229 mln zł. Z tej kwoty 107,5 mln zł Centrum dostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. ESC jest jednym z 5 tego typu inwestycji realizowanych z tego projektu w Polsce. Wcześniej dofinansowane zostały placówki: Centrum Nauki Kopernik, Opera i Filharmonia Podlaska, NOSPR oraz Narodowe Forum Muzyki.

Główną częścią nowej placówki jest wystawa poświęcona historii Solidarności oraz innych ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie. W 7 tematycznych salach prezentowane jest ok. 2000 eksponatów. ESC dysponuje także: archiwami, salą wielofunkcyjną, ośrodkiem badawczo-naukowym, dużą bazą biblioteczną oraz ośrodkiem edukacyjno-szkoleniowym. Zwiedzający będą mogli skorzystać również z warsztatów pracy twórczej, pracowni, ogrodu zimowego, kawiarni czy specjalistycznych księgarni.

Więcej informacji dotyczących Europejskiego Centrum Solidarności można znaleźć na stronie internetowej www.ecs.gda.pl.