Można zostać polskim ekspertem w Brukseli. Nabór chętnych trwa do 30 czerwca.

Osoby, które chciałyby pracować jako eksperci w obszarach: kultura, środki audiowizualne, młodzież, edukacja, obywatelstwo, czyli m.in. na rzecz programów:

 • Program Kultura,
 • Media,
 • Europa dla Obywateli,
 • Młodzież w działaniu,
 • Comenius,
 • Grundtvig,
 • Erasmus,
 • Leonardo da Vinci,

powinny zgłosić swoją kandydaturę do współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i z Komisją Europejską.

Do zadań eksperta należałyby m.in.:

 • ocena wniosków składanych do Agencji,
 • monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie, w tym np.
  • wizytacje trwających projektów,
  • ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów,
 • badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów
 • ocena rezultatów projektów.

Ponadto eksperci mieliby wspierać Agencję i dyrekcje generalne (DG EAC, INFSO, DEVCO) poprzez
koordynację działań i programów, koordynację komunikacji oraz zarządzanie tymi z obszarów, które nie podlegają pod odpowiedzialność Agencji.

Aby zostać polskim ekspertem w Brukseli, należy zgłosić się do Agencji Wykonawczej do 30 czerwca 2013 r. Więcej szczegółowych informacji oraz formularze do aplikacji znajdą Państwo pod tym adresem.