Od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r. trwa nabór do programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Mogą do niego przystąpić między innymi także instytucje kultury.

Projekty, które można zgłaszać w konkursie, powinny dotyczyć następujących obszarów:

  • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa,
  • edukacja artystyczna i kulturalna,
  • muzyka i sztuki sceniczne,
  • sztuki plastyczne i wizualne.

Maksymalny poziom dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, a minimalny wymagany wkład własny finansowy to 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przy czym końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016 r.

Projekty duże mogą zyskać dofinansowanie w wysokości od 150 000 do 1 000 000 euro, natomiast projekty małe — od 50 000 do 150 000 euro.

Jak dowiadujemy się na stronie operatora tego programu — Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — jednym z koniecznych warunków przystąpienia do niego jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw–Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską). Na stronie MKiDN znajdą Państwo również więcej szczegółowych informacji na temat tego programu.