Od 2012 r. instytucje kultury będą miały więcej czasu do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego.

Obecnie zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień instytucja kultury musi zapłacić w wysokości zaliczki należnej za listopad do 20 grudnia roku podatkowego. Natomiast zaliczki kwartalne za ostatni kwartał roku mają obowiązek wpłacać w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do 20 grudnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 nr 234 poz. 1389) od 1 stycznia 2012 r. zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego instytucja będzie wpłacała do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Instytucja kultury będzie miała więcej czasu na rozliczenie, co zwiększy wiarygodność wpłaty zaliczki. Pierwszy raz takie rozliczenie instytucja przeprowadzi dopiero w styczniu 2013 r.

Uwaga! Zaliczkę za grudzień 2011 r. instytucja kultury musi zapłacić jeszcze w tym roku do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad.