No i mamy prawdziwy przednówek w finansowaniu instytucji kultury… Jeśli Państwa instytucja liczyła na któryś z wymienionych niżej drugi nabór wniosków na tegoroczną edycję danego priorytetu, niestety, gorzko się zawiedzie…

Ochrona zabytków archeologicznych

Ze względu na to, że rozdysponowane już zostały środki finansowe przeznaczone na tegoroczną edycję priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zamknięciu drugiego naboru wniosków. Na informacje o kolejnej edycji programów Ministra musimy zaczekać do tegorocznej jesieni.
Za: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

II nabór do priorytetu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” w 2013 r., z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, również nie będzie realizowany.
Za: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Jak dowiedzieliśmy się za Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nie będzie również zrealizowany II nabór do priorytetu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku.