Czy można umieścić w bibliotece cyfrowej muzykę i filmy? Czy można rozpowszechniać darowane do biblioteki prace studentów, czy można rozpowszechniać prace naukowe bez porozumienia z twórcą? Czy rozpowszechnianie anonimowych fotografii, rękopisów, dokumentów może być nielegalne? Jak to naprawdę jest z dozwolonym użytkiem publicznym (czy kserowanie książek dla czytelników jest legalne)? Co to dokładnie znaczy „rozpowszechnianie w siedzibie biblioteki” — czy również na terenie uniwersytetu? Jakie „kruczki prawne” można wykorzystać by pokazać zbiory biblioteczne bez obaw o naruszenie praw autorskich?

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję „Cyfrowa Bibliotek@ — prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek”. Konferencja odbędzie się w Warszawie 13 kwietnia 2011 r.

Pretekstem do zorganizowania Konferencji jest próba obalenia mitów dotyczących prawa w bibliotece cyfrowej. Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w cyberprzestrzeni m.in. problematyka digitalizacji zbiorów, tworzenie elektronicznych baz danych przez pracowników bibliotek, rozpowszechnianie m.in. darowizn, prac studentów, prac naukowych (doktorskich, habilitacyjnych). Podczas Konferencji poruszone zostaną również newralgiczne problemy dotyczące dozwolonego użytku publicznego (kserowanie książek dla czytelników, rozpowszechnianie książek w sieciach wewnętrznych itp.).

Konferencja ma wymiar praktyczny — wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z zagadnieniami prawa w kontekście biblioteki cyfrowej.

Patronat medialny nad konferencją objęło Wydawnictwo Prawo dla Praktyków.
Więcej o konferencjach na www.wirtualnakutura.pl

Szczegółowy program na: www.wirtualnakultura.pl/konferencje/tematy/59.html