Ruszył program, który ma na celu nowoczesne promowanie języka polskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń do organizatora programu — Narodowego Centrum Kultury — upływa 17 maja br.!

Jeżeli tylko mają Państwo pomysł, jak poprzez Państwa instytucję kultury można:

 • kształtować twórcze i świadome postawy wobec języka ojczystego,
 • popularyzować wiedzę o języku polskim i zwiększać kompetencje językowe odbiorców,
 • doskonalić posługiwanie się polszczyzną,

zachęcamy do udziału w tej ciekawej i ważnej kampanii społeczno-edukacyjnej.

Przygotowane przez Państwa projekty mogą być skierowane do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. I mogą to być np.:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu (warsztaty, gry, zabawy),
 • wystawy,
 • konkursy tematyczne,
 • konferencje,
 • audycje radiowe i telewizyjne,
 • kampanie i akcje społeczne,
 • publikacje edukacyjne,
 • strony i portale tematyczne,

których tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące języka polskiego oraz budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz promowanie wiedzy o języku.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 75 000 zł, a minimalna 10 000 zł. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania wkładu własnego na realizację zadania we wniosku w wysokości minimum 10% budżetu całości zdania.

Termin rozpoczęcia i realizacji zadania powinien dotyczyć okresu od 17 lipca do 15 listopada 2013 r.

Wszystkie szczegółowe warunki programu, wraz z regulaminem i koniecznymi formularzami podaje Narodowe Centrum Kultury.