Do końca tygodnia trwają zapisy na szkolenie „Techniki digitalizacji obiektów płaskich metodą skanowania”, którego organizatorem jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Najważniejszym tematem spotkania, które odbędzie się 1 czerwca br. w pracowni digitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, będą techniki digitalizacji metodą skanowania obiektów płaskich, w tym materiałów transparentnych i refleksyjnych.

Szkolenie składać się będzie z części warsztatowej oraz z wykładów. Przewidziane są także zajęcia w pracowni digitalizacji.

Zajęcia skierowane są do pracownikach placówek, wykonujących skany obiektów muzealnych. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli pracowników muzeów rejestrowych.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ankietę wstępną. Następnie trzeba uzupełnić formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisem oraz pieczęcią osoby kierującej uczestnika na szkolenie. Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy rpasieczny@nimoz.pl.

Szkolenie „Techniki digitalizacji obiektów płaskich metodą skanowania” kończy się zaświadczeniem, które wydaje NIMOZ.