Tylko do 30 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych „Dyskusyjne Kluby Książki 2015”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2014‒2020. Prognozowany budżet inicjatywy wynosi 1 800 000 zł.

Nadrzędnym zadaniem programu Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) jest promocja literatury oraz upowszechnianie czytelnictwa. Z regulaminu programu wynika ponadto, że bardzo ważne jest ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych oraz zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z ich zbiorów. Nie mniej istotnym celem programu jest także zachęcanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Mowa tu głównie o osobach, które w kilkuset polskich miejscowościach co miesiąc spotykają się, by rozmawiać o książkach i literaturze.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą samorządowe instytucje kultury, w tym wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest ich samorząd.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych m.in. z:

  • prowadzeniem ewidencji DKK,
  • utrzymywaniem kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności,
  • aktywnym zachęcaniem do zakładania nowych klubów,
  • zakupem książek, które są podmiotem dyskusji danego klubu,
  • organizowaniem spotkań autorskich, wykładów czy szkoleń,
  • powstawaniem recenzji dotyczących przeczytanych książek w DKK,
  • informowaniem lokalnych mediów o działalności DKK.

Regulamin programu DKK 2015 znajduje się na stronie internetowej Instytutu Książki (plik PDF).

Poprawnie wypełnione wnioski należy przesyłać na adres operatora programu:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Z dopiskiem „Dyskusyjne Klubu Książki 2015”