Od 3 do 24 lipca każdy internauta może wziąć udział w ogólnopolskiej w akcji tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków.

Zadaniem internautów jest wyszukiwanie obiektów na mapie i dodawanie ich położenia do bazy danych; uzupełnianie podstawowych danych o zabytkach — współrzędne GPS, adres, data powstania. Następnym krokiem będzie współtworzenie portalu — bazy wiedzy o polskich zabytkach połączonej z obywatelskim monitoringiem ich stanu. W kolejnym etapie, od połowy sierpnia ruszy pierwsza wersja serwisu: dodawanie zdjęć i opisów zabytków, alertowanie o ich stanie, generowanie miniprzewodników. Zaś od listopada 2012 r. będzie można „zaadoptować zabytki” (przyjąć na siebie rolę opiekuna danego obiektu), odbędzie się tworzenie grup użytkowników (ze względu na zainteresowanie danym tematem lub regionem) i proponowanie „nowych” zabytków.

Projekt, którego organizatorem jest Centrum Cyfrowe, a patronem Narodowy Instytut Dziedzictwa, ma na celu:

  • aktualizację 65 tys. pozycji w bazie danych NID i stworzenie „obywatelskiego rejestru zabytków”
  • stworzenie serwisu internetowego, który będzie wykorzystywał „obywatelski rejestr zabytków”, treści dostępne w Wikipedii i wiedzę uzupełnianą przez użytkowników,
  • włączenie w działania w Internecie grup społecznych (zwłaszcza seniorów, osób spoza metropolii) tradycyjnie mniej aktywnych w świecie online oraz aktywowanie społeczności lokalnych na rzecz większego zainteresowania dziedzictwem kulturowym w „małych ojczyznach”
  • przekonanie wybranych grup opinii publicznych, że państwowe zasoby, w tym baza danych NID są dobrem wspólnym (efekty prac będą przekazywane do Instytutu, jako materiał pomocniczy — weryfikujący posiadane oraz gromadzone z innych źródeł informacje)
  • pokazanie crowdsourcingu jako nowego modelu aktywności obywatelskiej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.