Do 3 września br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu literackiego „Tuwimowe rymowanie”. Organizatorem inicjatywy jest Dom Literatury.

Konkurs „Tuwimowe rymowanie” skierowany jest do dzieci i młodzieży. W ramach inicjatywy przewidziano dwie kategorie wiekowe: 12-14 lat i 15-18 lat.

Tematyka zgłaszanego w ramach inicjatywy wiersza jest dowolna, dodatkowo punktowane będą prace inspirowanie stylistyką Juliana Tuwima. Utwór powinien zostać napisany samodzielnie i nie może być nigdzie opublikowany. Praca powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem e-mailowym autora wiersza, jego rodzica lub opiekuna.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku Domu Literatury.

Aby wziąć udział w inicjatywie, rodzic, opiekun, nauczyciel powinien wypełnić kartę zgłoszenia [plik DOCX] i wysłać na adres: tuwimowerymowanie@dom-literatury.pl wraz z wypełnionymi, podpisanymi i zeskanowanymi oświadczeniami o danych osobowych lub przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Dom Literatury ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź.

Finał konkursu odbędzie się 13 września 2021 r.