28 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbędzie się konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”. Organizatorami inicjatywy są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Fundacja „Chronić Dobro” oraz European Heritage Volunteers.

Udział w konferencji mogą wziąć organizacje pozarządowe działające w obszarze dziedzictwa.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie” jest okazja do spotkania dla organizacji pozarządowych z Polski i z całej Europy, podzielenie się doświadczeniami i nawiązanie kontaktów. W ramach spotkania odbędzie się m.in. sesja poświęcona sposobom współpracy międzynarodowej w ochronie dziedzictwa.

Konferencja da także możliwość podsumowania tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla Dziedzictwa”, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych realizujących projekty z udziałem wolontariuszy.

Inicjatywa to także okazja dla European Heritage Volunteers do zorganizowania dorocznej konferencji o wolontariacie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach spotkania „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie” obędzie się również debata dotycząca tego czy „Wolontariat zmienia życie”.