W dniach 28-30 września br. w Audimax Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech odbędzie się VI Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego. W ramach kolejnej edycji inicjatywy odbędzie się konferencja From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage, której organizatorem jest Grupa Monitorująca ds. Dziedzictwa kulturowego w Państwach Morza Bałtyckiego.

Nadrzędnym celem konferencji jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie architektonicznego dziedzictwa kulturowego okresu powojennego i postmodernizmu w regionie Morza Bałtyckiego a także zachowania i konserwacji architektury i dziedzictwa kulturowego z okresu powojennego oraz późnego XX w. Spotkanie ma również na celu zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli instytucji kultury z państw regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają wystąpienia prof. Małgorzaty Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Forum stanowi natomiast przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i idei ekspertów zajmujących się dziedzictwem kulturowym w regionie.

Poprzednia edycja Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego została zorganizowana w 2013 r. w Tallinie pod nazwą The Changing Coastal and Maritime Culture. Głównym zagadnieniem omawianym na Forum były możliwe kierunki rozwoju wybrzeży w kontekście historycznym i współczesnym oraz problemy i możliwości związane z ich rozwojem. Poruszono także m.in. temat potencjału promocji dziedzictwa kulturowego wybrzeży i roli czynnika ludzkiego w ich rozwoju.

Organizatorem spotkań jest Grupa Monitorującą ds. Dziedzictwa kulturowego w Państwach Morza Bałtyckiego, którą zainicjowali w 1998 r. ministrowie ds. kultury, jako sieć współpracy na rzecz Dziedzictwa Kulturowego w Państwach Morza Bałtyckiego. Od ośmiu lat Grupa składa się także z przedstawicieli agencji dziedzictwa narodowego państw Morza Bałtyckiego. Są to m.in. Państwowy Departament Archeologii Szlezwik-Holsztyn w Niemczech oraz szwedzka Rada Dziedzictwa Narodowego.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie internetowej inicjatywy.