Od 25 do 27 września br. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbędzie się czwarta edycja konferencji naukowej pt. „Muzeum — formy i środki prezentacji. Historia w muzeum”. Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Konferencja organizowana jest pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Nadrzędnym celem konferencji jest podnoszenie kompetencji zawodowych kadry muzealnej oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści historyczne?

Konferencja skierowana jest do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem, w tym instytutów historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy i prelegenci przybliżą problematykę muzealną związaną z ukazywaniem różnego rodzaju zbiorów historycznych oraz działaniami temu towarzyszącymi.

Program konferencji składa się z wykładów i prezentacji. W czasie inicjatywy zostaną poruszone m.in. następujące bloki tematyczne:

  • Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji,
  • Historyczne dziedzictwo niematerialne,
  • Formy i środki prezentacji treści historycznych w muzeach czy
  • Szlaki kulturowe jako forma prezentacji historii.

Szczegóły dotyczące konferencji można uzyskać, pisząc na adres mailowy konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl.