Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, przestaną obowiązywać dwa rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. regulujące obecnie kwestie podróży służbowych na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) i poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). W nowym rozporządzeniu połączono bowiem wspólne przepisy dotyczące podróży krajowych i zagranicznych dotyczące warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, zarówno z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jak i zagranicą.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że stawki z tytułu podróży służbowych nie zmieniły się od 2007 r. Nowe diety mają wzrosnąć o ok. 30%. I tak, nowe stawki diet mają wynosić:

  • dieta krajowa — 30 zł (wzrost o 7 zł). Dodatkowo ma się zmienić sposób zmniejszenia należnej diety, w przypadku gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. Zgodnie z projektem kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie — 25% diety; obiad — 50% diety; kolacja — 25% diety.
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej — 6,00 zł (obecnie 4,60 zł),
  • ryczałt za nocleg (stanowiący 150% diety) — 45 zł (obecnie 34,50 zł).

Projekt zakłada również podwyższenie wysokości diet oraz limitów noclegowych przy podróżach zagranicznych.
Wg projektu ministerstwa nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2012 r.

Cały projekt jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.