Pytanie

Kierownik biblioteki zatrudnia pracownika na stanowisku młodszego bibliotekarza. Jego wynagrodzenie miesięczne składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę.
Czy w umowie o pracę trzeba wpisać podstawę prawną wynagrodzenia, jeśli w instytucji nie ma regulaminu wynagradzania?

Nie, nie ma konieczności, aby w umowie o pracę wpisywać podstawę prawną wynagrodzenia.

Wyjaśnienie

Obligatoryjne elementy umowy o pracę określa art. 29 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Umowa powinna określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia oraz
 • warunki pracy i płacy, w szczególności:
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Wysokość wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, poza wynagrodzeniem dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego, nie jest regulowana przepisami żadnej ustawy ani rozporządzenia, za wyjątkiem ustalenia dolnej granicy wynagrodzenia miesięcznego, które określane jest corocznie na podstawie art. 2 Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W 2022 r. wynosi ono 3010 zł (§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.).

Są to przepisy, które obowiązują bez względu na zgodę pracodawcy i pracownika na wyznaczoną dolną granicę wynagrodzenia miesięcznego. Trudno je nazwać podstawą prawną wynagrodzenia, ponieważ nie wskazują one, ile pracownik ma zarabiać, a jedynie to, poniżej jakiej kwoty pracodawca nie może wypłacić pracownikowi wynagrodzenia miesięcznego w określonym roku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 28 czerwca 2021 r. poz. 1162)
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 10 grudnia 2020 r. poz. 2207)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 15 września 2021 r. poz. 1690)